K.Maraş
33°C
İstanbul
32°C
Ankara
34°C
Takip Et :
Haber
2012-08-28 20:19:11

Yeryüzü mucizesi

Yeryüzü, yani dünyamız ve dünyamız dışı kainat mucizelerle dolu. İnsanın aklını zorluyor yeryüzünün ve gökyüzünün varlıkları. Yeryüzüne serpilmiş rengarenk çiçekler, etrafa yayılmış süslü ve meyveli bitkiler, çeşit çeşit hayvanlar bir harika…

Gökyüzünün yıldızlarla donatılmış olması,güneşin her gün yeniden doğup dünyaya ışık olması insanı sevince ve hayrete düşürüyor. Sonsuz bir dengeler manzumesi. Bir şiir gibi duygulu ve sevdalı bir duruş. Bir  mucize huzmesi. Bir sanat harikası. Büyük bir ressamın fırçasından çıkmış bir tablo...

Üstad Bediüzzaman, kainatın bu mertebesini şöyle ifade ediyor:

“Yeryüzü bahçesini sanatına bir sergi, yaratmasına  bir meydan, kudretine bir tecelli yeri, hikmetine bir yörünge, rahmetine bir çiçeklik, cennetine bir tarla, yarattıklarına bir uğrak noktası,varlıkların akıp gittiği bir mecra, eserlerine bir  ölçek olarak yaratan Zat, her türlü  eksiklikten uzaktır. Bundan  dolayı, canlıların süslenmesi, kuşların nakış nakış işlenmesi, ağaçların meyvelerle  donanması, bitkilerin çiçek çiçek açması O’nun ilminin mucizeleri, sanatın harikaları, cömertliğinin hediyeleri, lütfünün delilleridir.”

İlahi bir güç yeryüzünü dengelemiş ve insanlığın emrine vermiştir. Bu yaratılan yer yüzü eseri tamamen  bir  varlığın  yansımasıdır. Görünen her şey bir  sanat harikası. Yeryüzü bir bahçe.

Üstad bu durumu şöyle özetliyor:

“Bu yeryüzü bahçesinde meyvelerin süsleriyle  çiçeklerin tebessümü, seher yeliyle kuşların şakıması, çiçeklerin yanaklarındaki yağmur damlalarının şarıltısı ve annelerin küçük yavrularına karşı şefkati; cinlere, insanlara, ruhlara, hayvanlara ve meleklere bir Vedud’un kendini tanıtmasının, bir Rahman’ın kendini sevdirmesinin, bir Hannan’ın şefkatinin ve bir Mennan’ın merhametinin işaretidir.”

Bütün tohumlar ve meyveler,çekirdek ve çiçekler birer hikmet mucizesidir. Birer sanat harikasıdır. Birer rahmet hediyesidir. Birer vahdet delili ve ahret yurdundaki ilahi lütufların birer şahididir.

Allah’ın kudreti her şeye yeter. O, her şeyi biliyor. Allah yaratmasıyla,rahmetiyle, ilmiyle, idaresi ve sanatı ile  her şeyi, bütün varlıkları kuşatmıştır elbette… Güneş bir tohumdur. Yıldızlar bir çiçektir. Yeryüzü, yani dünyamızda  bir buğday tanesi gibidir Allah’ın yanında.

Ağacın yaratılmasında en belirgin maksat  onun meyvesidir. İnsanda kainatın meyvesidir. Yaratıcının nazarında birinci gayedir insan. Her şey şerefini insandan alır. İnsan yaratılmışların en şereflisidir. En mükemmelidir. Her şey insan içindir.

Üstad diyor ki:

“Kalp de bir çekirdektir. Kalp  Allah’ın en parlak aynasıdır.İşte bu hikmettendir ki şu küçücük insan, bu varlık aleminin yıkılıp değiştirilmesi ve başka bir  hal alıp yenilenmesi şeklinde cereyan edecek haşir ve neşre en açık sebep olmuştur.”

Öyleyse insan da en büyük bir mucizedir. Bence de insan mucizesi halen keşfedilmemiştir.

Belki bundan dolayı Yunus Emre, şöyle diyor:

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir

Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır.

Kur’an’da da ilk emrin “oku” ile başlaması insan mucizesine bir işarettir. Okursan keşfedersin. Keşfetmiyorsan boşa okuyorsun.

Evet yeryüzü bir mucizedir. En küçük zerreden, en büyük yaratıkların hepsi bir mucizedir.

 • Kıyıya Vuran Cesetler
  1300 gösterim
 • Sözün Ustaları Dergisi
  1300 gösterim
 • İnsanlar Doğduğu Gibi Temiz Dursalar
  1300 gösterim
 • Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya
  1300 gösterim
 • HIDİV Kasrı
  HIDİV Kasrı
  1300 gösterim
 • Toplumsal Yaramız
  Toplumsal Yaramız
  1300 gösterim
 •   EN ÇOK OKUNANLAR

  Tüm Yazarlarımızın


  Makalelerini
  Okuyun!