K.Maraş
33°C
İstanbul
32°C
Ankara
34°C
Takip Et :
Haber
2012-08-01 20:56:07

Cafer-i Sadık Hazretleri

Hz Ali efendilerimizin  torunudur. On iki imamın altıncısı ve tasavvuf alimidir.

Silsile-i aliyeden dördüncüdür. Nakşi silsilesinin  de dördüncüsüdür. Annesi ve babası tarafından da sahabe-i kiramdandır. Babası tarafından Hz. Ali, annesi tarafından Hz. Ebubekir soyundandır.

On iki İmamın beşincisi olan  Muhammed Bakır Hazretlerinin oğludur. Yine oniki imamdan  Musa Kazım Hazretlerinin de babasıdır.

Cafer-i Sadık Hazretleri Kur’an ilmi ve tasavvufun yanında fen ilimlerinde de çok ileri bir alimdi. Talebelerine  cebir, kimya ve fizik alanlarında da ders veren Cafer-i Sadık Hazretleri,  kimyanın babası olarak bilinen Cabir’in de  hocasıdır. 

İlmi çalışmaları mezhep haline gelen ve Ehl-i Sünnet yolunun önderi İmamı Azam  Ebu Hanife Hazretleri de Cafer-i Sadık Hazretlerinin talebelerindendir. Ebu Hanife Hazretlerinin bir ismi de Numan’dır. Ebu Hanife  Hazretleri; Hocası Cafer-i Sadık Hazretlerinin büyüklüğünü şöyle anlatır:

“O iki sene olmasaydı Numan helak olmuştu.”

Ebu Hanife Hazretleri, Cafer-i Sadık Hazretlerinden hem gizli, hem de açık zikri öğrenmiştir. Yani Hz. Ebubekir’den gelen hafi zikri, Hz. Ali’den gelen cehri zikri öğrenmiştir.

Cafer-i Sadık Hazretleri, Baba tarafından  Velayet Yolu, annesi tarafından da Nübüvvet Yolunun feyzini almıştır.

Cafer-i Sadık Hazretleri Ehl-i Beyt’tendir. Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed’in milletinin  yolunun sultanıdır.  O hakikatlerin alimidir. Evliyaların gönüllerinin meyvesidir. Hz. Muhammed’in varisidir.  Ariflerin ve hak aşıklarının  serveri ve önderidir.  Aşk yolunun rehberidir. Mütevazi ve hiçbir gönülü incitmeyen  bir Allah dostu… Her mümini kendinden üstün ve kıymetli bilirmiş.

Bir gün yanında bulunan kölesini çağırır:

“Geliniz sizinle  sözleşelim. Kıyamet günü  içimizden hangimiz kurtulursa, onun diğerine şefaatçi olmasına söz verelim.”

Kölesi:

“Ey Allah’ın Peygamberinin evladı! Sizin bizlerin şefaatine  ihtiyacı yoktur. Dedeniz  Muhammed (s.a.s) bütün insanların ve  cinlerin şefaatçisidir” der. Bunun üzerine Cafer-i Sadık Hazretleri:

“Ben bu amellerimle  yarın kıyamet gününde ceddimin yüzüne bakmaya utanırım” buyurur.

Cafer-i Sadık Hazretlerinin toplumun tüm kesitlerine  etki eden hikmetli kelamları vardır. Derki:

“Şu beş kimsenin sohbetinden sakının: Yalan söyleyenden, cimrilerden, ahmaktan, kötü kalplilerden ve günah işlemekten utanmayanlardan.”

Buyurur ki:

“Şu dört şeyi her şerefli kimsenin  yapması gerekir:

1- Bulunduğu meclise babası gelirse ayağa kalkmak.

2-  Misafire hizmet etmek.

3-Yüz tane hizmetçisi olsa, muhtaç olmadan bineğine yardım istemeden binmek.

4- İlim öğrendiği hocasına hizmet  temek.”

 • Kıyıya Vuran Cesetler
  1436 gösterim
 • Sözün Ustaları Dergisi
  1436 gösterim
 • İnsanlar Doğduğu Gibi Temiz Dursalar
  1436 gösterim
 • Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya
  1436 gösterim
 • HIDİV Kasrı
  HIDİV Kasrı
  1436 gösterim
 • Toplumsal Yaramız
  Toplumsal Yaramız
  1436 gösterim
 •   EN ÇOK OKUNANLAR

  Tüm Yazarlarımızın


  Makalelerini
  Okuyun!